Jiskke Sir von Mahakaal ka haath aur sang siya ka saath ho siyaram ke liye ha Best Quotes Life Lesson

Jiskke Sir von Mahakaal ka haath aur sang siya ka saath ho siyaram ke liye ha